ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស លើកទី១កើនដល់ចំនួន ១៤៧,៥៩១នាក់ និងលើកទី២ចំនួន ៧,៨៨៥នាក់

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1717
  ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស លើកទី១កើនដល់ចំនួន ១៤៧,៥៩១នាក់ និងលើកទី២ចំនួន ៧,៨៨៥នាក់ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស លើកទី១កើនដល់ចំនួន ១៤៧,៥៩១នាក់ និងលើកទី២ចំនួន ៧,៨៨៥នាក់

  របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃសុក្របង្ហាញថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិន និង Astra Zeneca ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស៖

  – អ្នកចាក់លើកទី១ សរុបចំនួន៖ ១៤៧,៥៩១នាក់,
  – អ្នកចាក់លើកទី២ សរុបចំនួន៖ ៧,៨៨៥នាក់។
  ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

  អត្ថបទទាក់ទង