ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មានស្ដីពី កម្មវីធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាបន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 1790

នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសូងសុខាភិបាល បានជូនដំណឹងស្ដីពី កម្មវីធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដោយឈរក្នុងគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត និងឥតគិតថ្លៃ ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទទាក់ទង