ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទ ២៤ខ្សែ សម្រាប់សម្ភាស និងប្រមូលព័ត៌មានពីជនសង្ស័យ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2336
អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទ ២៤ខ្សែ សម្រាប់សម្ភាស និងប្រមូលព័ត៌មានពីជនសង្ស័យអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទ ២៤ខ្សែ សម្រាប់សម្ភាស និងប្រមូលព័ត៌មានពីជនសង្ស័យ

(ភ្នំពេញ)៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទចំនួន ២៤ខ្សែ ដោយក្នុងនោះមានតាមប្រព័ន្ធ SMART ១២ខ្សែ និង ប្រព័ន្ធ METFONE ចំនួន១២ខ្សែ សម្រាប់សម្ភាសន៍ និងប្រមូលព័ត៌មានពីជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩៕

ខាងក្រោមនេះជាលេខទូរស័ព្ទដែលបង្ហាញដោយ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩៖

អត្ថបទទាក់ទង