ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកការហាត់ប្រាណ និងលេងកីឡាគ្រប់ប្រភេទ និងផ្អាកការចេញ-ចូល ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1125
    ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកការហាត់ប្រាណ និងលេងកីឡាគ្រប់ប្រភេទ និងផ្អាកការចេញ-ចូល ពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកការហាត់ប្រាណ និងលេងកីឡាគ្រប់ប្រភេទ និងផ្អាកការចេញ-ចូល ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ