ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំណែនាំ ស្តីពី ការ​គាំទ្រ​ដំណើរ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា​សាធារណៈ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឈប់​សម្រាក​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ និង​ត្រៀម​បើក​បវេសនកាល ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2637
ក្រសួងអប់រំណែនាំ ស្តីពី ការ​គាំទ្រ​ដំណើរ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា​សាធារណៈ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឈប់​សម្រាក​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ និង​ត្រៀម​បើក​បវេសនកាល ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១ ក្រសួងអប់រំណែនាំ ស្តីពី ការ​គាំទ្រ​ដំណើរ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា​សាធារណៈ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឈប់​សម្រាក​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ និង​ត្រៀម​បើក​បវេសនកាល ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១

អត្ថបទទាក់ទង