ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភនានា អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា លើកទី១៥

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1928
ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភនានា អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា លើកទី១៥ ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភនានា អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា លើកទី១៥

អត្ថបទទាក់ទង