ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អំណោយម៉ាសចំនួន២លាន១សែន និងបរិក្ខារពេទ្យសរុបចំនួន១២មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទនាព្រឹកមិញនេះ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1185
អំណោយម៉ាសចំនួន២លាន១សែន និងបរិក្ខារពេទ្យសរុបចំនួន១២មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទនាព្រឹកមិញនេះអំណោយម៉ាសចំនួន២លាន១សែន និងបរិក្ខារពេទ្យសរុបចំនួន១២មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទនាព្រឹកមិញនេះ

អត្ថបទទាក់ទង