ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាក ៥ថ្ងៃ នាពេលខាងមុខ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1355
  ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាក ៥ថ្ងៃ នាពេលខាងមុខក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាក ៥ថ្ងៃ នាពេលខាងមុខ

  ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំដល់សាធារណជនទាំងអស់ ស្តីពី ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកចំនួន ៥ថ្ងៃ ដើម្បីសងថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ។

  សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង