ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆនថា «ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ឯកសារ 1021
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆនថា «ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆនថា «ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆនថា «ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងស្រុង ។

ការប្រកាសនេះ គឺបន្ទាប់ពីមានសំណើរពីប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ សម្ដេច ហេង សំរិន សុំអោយពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់នេះ ។

សូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង