ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ពីប្រភេទរថយន្តសណ្ដោង «រ៉ឺម៉ក និងសឺមីរ៉ឺម៉ក»

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1781

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនចេញមកបញ្ជាក់ពីប្រភេទរថយន្តសណ្ដោង «រ៉ឺម៉ក និងសឺមីរ៉ឺម៉ក» បន្ទាប់ពីមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានចុះទៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរថយន្តដែលមានផ្លាកលេខផ្ដើមដោយ 3A ឬ 4A។