សម្ដេច ហ៊ុន សែនផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិ​ភពលោកលើក​ទី៩នៅថ្ងៃទី១៣​ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ | ឯកសារ |
សម្ដេច ហ៊ុន សែនផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិ​ភពលោកលើក​ទី៩នៅថ្ងៃទី១៣​ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ សម្ដេច ហ៊ុន សែនផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិ​ភពលោកលើក​ទី៩នៅថ្ងៃទី១៣​ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

នាថ្ងៃទី ១៣ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នេះ សម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិ​ភពលោកលើក​ទី៩នៅថ្ងៃទី១៣​ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ ដែលខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោក មានដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង