វីដេអូ៖ «កម្ពុជាពិត ខុសពីកម្ពុជា ប្រឌិត»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ | វីដេអូខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ |
វីដេអូ៖ «កម្ពុជាពិត ខុសពីកម្ពុជា ប្រឌិត» វីដេអូ៖ «កម្ពុជាពិត ខុសពីកម្ពុជា ប្រឌិត»

សូមទស្សនាវីដេអូ «កម្ពុជាពិត ខុសពីកម្ពុជា ប្រឌិត» ដែលមានរយៈពេល ៦នាទី និង៣១វិនាទី ខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង