ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វីដេអូ៖ «ភាពលេចធ្លោ៥ចំណុច ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្ពុជាពិតក្នុងសម័យកាលថ្មី»

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2059
វីដេអូ៖ «ភាពលេចធ្លោ៥ចំណុច ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្ពុជាពិតក្នុងសម័យកាលថ្មី» វីដេអូ៖ «ភាពលេចធ្លោ៥ចំណុច ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្ពុជាពិតក្នុងសម័យកាលថ្មី»

សូមទស្សនាវីដេអូដែលមានចំណងជើងថា «ភាពលេចធ្លោ៥ចំណុច ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្ពុជាពិតក្នុងសម័យកាលថ្មី» ដែលផលិតដោយអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សដូចខាងក្រោម៖

https://youtu.be/7EZohiF-qH0

អត្ថបទទាក់ទង