ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ទទួលបានការសរសើរលើស្នាដៃការងារក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 3508
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ទទួលបានការសរសើរលើស្នាដៃការងារក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ទទួលបានការសរសើរលើស្នាដៃការងារក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ

លោកស្រី អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ទទួលបានការសរសើរលើស្នាដៃការងារ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ “Leadership in Women Empowerment and Gender Equality” ពីសាកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង “Limkokwing University “ ៕

អត្ថបទទាក់ទង