រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួន

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ | 0 |
រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួន រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួន

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើង ឬសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួន៕

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង