ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល «អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំឯកសារនាំចេញ-នាំចូល» ជំនាន់ទី៨

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 1660

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល «អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំឯកសារនាំចេញ-នាំចូល» ជំនាន់ទី៨។

សូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុង និងបញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាមដែលនឹងចូលរួមដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង