ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីការរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹងស្នោរ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 1768
អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីការរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹងស្នោរអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីការរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹងស្នោរ

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីការរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹងស្នោរ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង