ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួប១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការ ILO និងខួប៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអង្គការ ILO

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 503
សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួប១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការ ILO និងខួប៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអង្គការ ILOសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួប១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការ ILO និងខួប៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពកម្ពុជានៅអង្គការ ILO

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួប១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងខួប៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣៣ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

នៅក្នុងសារាចរណែនាំចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការណែនាំដល់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ និងអបអរសាទរនៃការរៀបចំខួបនេះ៕

សូមអានសារាចរណែនាំខាងក្រោម៖