ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងការសម្រុះសម្រួល ដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមការិយាល័យរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2204
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងការសម្រុះសម្រួល ដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមការិយាល័យរាជធានី-ខេត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងការសម្រុះសម្រួល ដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមការិយាល័យរាជធានី-ខេត្ត

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ស ខេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំ ស្ដីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងការសម្រុះសម្រួល ដោះស្រាយបណ្ដឹង របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ រាជធានី-ខេត្ត។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេច របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ស ខេង ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ស ខេង បានគូសបញ្ជាក់ថា «រាល់ពាក្យបណ្ដឹង ដែលក្រុមការងារគណនេយ្យភាពរាជធានី-ខេត្ត មិនទាន់ដោះស្រាយ ត្រូវបង្វែរពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះ មកការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីចាត់វិធានការសម្រុះសម្រួលដោយស្រាយបន្ដ»។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលមាន ខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង