ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

(វីដេអូ)៖ ផលប៉ះពាល់សុខភាពនៃការដាក់ថ្នាំសារជាតិគីមីលើចំណីអារហារ

ដោយ៖ ឱក ច័ន្ទវត្តី ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កីឡា - សុខភាព 2396
(វីដេអូ)៖ ផលប៉ះពាល់សុខភាពនៃការដាក់ថ្នាំសារជាតិគីមីលើចំណីអារហារ(វីដេអូ)៖ ផលប៉ះពាល់សុខភាពនៃការដាក់ថ្នាំសារជាតិគីមីលើចំណីអារហារ

សូម​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពី​ការទទួល​ទាន​បន្លែស្រស់ ដោយ​មិន​បាន​ដឹង​ពី​ផលវិបាក​នៅ​ពី​ក្រោយ​នៃ​ភាព​ស្រស់​របស់​បន្លែទាំង​នោះ។ វីដេអូ​នេះ នឹង​បង្ហាញ​លោកអ្នក​នូវ​ផលប៉ះពាល់សុខភាពនៃការដាក់ថ្នាំសារជាតិគីមីលើចំណីអារហារ។

សូម​ទស្សនាដូចតទៅ៖