អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពីបញ្ហាកង្វល់ចំពោះជនជាតិចិន នៅក្រុងព្រះសីហនុ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨​ | |
អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពីបញ្ហាកង្វល់ចំពោះជនជាតិចិន នៅក្រុងព្រះសីហនុ អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពីបញ្ហាកង្វល់ចំពោះជនជាតិចិន នៅក្រុងព្រះសីហនុ

អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋម​ន្ត្រី នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីបញ្ហាកង្វល់របស់បងប្អូនខ្មែរចំពោះជនជាតិចិន នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាពេលកន្លងទៅនេះ។

សូមអានសេចក្តីលម្អិតខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
    អត្ថបទទាក់ទង