ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2117
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅនេះ បានជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនារីចំនួន ១០រូប ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ័ន្ម របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង