ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១០នាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅនេះ បានជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនារីចំនួន ១០រូប ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ័ន្ម របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង