ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី តាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២០៧រូប

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 5760
ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី តាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២០៧រូប ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី តាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២០៧រូប

ក្នុងព្រះបរមនាម និងតាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់ ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះ លោក សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន២០៧រូប។

រដ្ឋសភានីតិកាលទី៦នេះ តាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់ ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះ លោក សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានតែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន២០៧រូប តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន២០៧រូប ដែលប្រមុខរដ្ឋស្តីទី បានតែងតាំងរួមមាន៖

អត្ថបទទាក់ទង