ប្រកាស ស្តីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ | 0 |
ប្រកាស ស្តីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ប្រកាស ស្តីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា នេះ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ ស្តីអំពី​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ ដែល​សេចក្តី​ប្រកាស​នេះ​មាន​វិសាលភាព​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង​ជន​ទាំង​ឡាយណា​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ។

សូមអានសេចក្តី​ប្រកាស​ ​ខាងក្រោម៖​

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង