ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតុន ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2253
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតុន ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតុន ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/BIZsNjUwzN0

អត្ថបទទាក់ទង