ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកសំបូរ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) និងVILEN TEP ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃ បំភាន់ និងប្រឌិតរឿងឡើងក្នុងគោលបំណងញុះញង់ និងអុចអាល ដើម្បីឱ្យសាធារណជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានការយល់ច្រឡំ

ដោយ៖ សម កុលបុត្រ ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ព័ត៌មានទូទៅ 106
សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកសំបូរ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) និងVILEN TEP ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃ បំភាន់ និងប្រឌិតរឿងឡើងក្នុងគោលបំណងញុះញង់ និងអុចអាល ដើម្បីឱ្យសាធារណជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានការយល់ច្រឡំ សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកសំបូរ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) និងVILEN TEP ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃ បំភាន់ និងប្រឌិតរឿងឡើងក្នុងគោលបំណងញុះញង់ និងអុចអាល ដើម្បីឱ្យសាធារណជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានការយល់ច្រឡំ

 

អត្ថបទទាក់ទង