ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ត្រូវបានមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ជូនតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ៥ឆ្នាំ

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 4394
បញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ត្រូវបានមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ជូនតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ៥ឆ្នាំបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ត្រូវបានមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ជូនតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ៥ឆ្នាំ

ក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានដាក់ភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗចំនួន៣បន្ថែមទៀត ទៅកាន់តុលាការកំពូល ពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងសុំរំលាយ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយបន្ថែមលើនេះភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗទាំងនោះ ក៏មានបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ដែលត្រូវស្នើសុំឱ្យតុលាការកំពូល ហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល៥ឆ្នាំ។

សូមអានបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧រូប ដែលបានដាក់ជូនតុលាការកំពូល៖

 

 

 

 

 

 

អត្ថបទទាក់ទង