ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា យឺតមួយថ្ងៃក្នុងការសម្រេចចិត្ត គឺអាចយឺតពី ១ខែ ទៅ ៣ខែ ចំពោះការអនុវត្ត។ ដូច្នេះត្រូវដាក់ចេញភ្លាម អនុវត្តភ្លាម តាមរយៈការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 124
សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា យឺតមួយថ្ងៃក្នុងការសម្រេចចិត្ត គឺអាចយឺតពី ១ខែ ទៅ ៣ខែ ចំពោះការអនុវត្ត។ ដូច្នេះត្រូវដាក់ចេញភ្លាម អនុវត្តភ្លាម តាមរយៈការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា យឺតមួយថ្ងៃក្នុងការសម្រេចចិត្ត គឺអាចយឺតពី ១ខែ ទៅ ៣ខែ ចំពោះការអនុវត្ត។ ដូច្នេះត្រូវដាក់ចេញភ្លាម អនុវត្តភ្លាម តាមរយៈការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

អត្ថបទទាក់ទង