ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គ.ជ.ប បកស្រាយពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 4162

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ បង្ហាញថា ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសយកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធសមាមាត្រគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវបានច្រើនជាងប្រព័ន្ធឯកត្តនាមពីព្រោះឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតចេញជាចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់លទ្ធភាពច្រើនដល់ក្រុមភាគតិច និងស្រ្តីឱ្យមានភាពតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាឬក្រុមប្រឹក្សា ហើយច្រើនបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះញឹកញាប់ជាងប្រព័ន្ធឯកត្តនាម។

លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានថ្លែងការណ៍ក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថា «ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនីមូយៗសុទ្ធតែមានចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដោយហេតុផលនេះ ទើបនៅប្រទេសមួយចំនួន ជ្រើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយឱ្យស្របតាមស្ថានភាពប្រទេសរបស់ខ្លួន។ ក្នុងនោះកម្ពុជា បានជ្រើសយកការបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រ»។

លោក បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសដែលកាន់របបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកធ្វើនយោបាយ ត្រូវមានការអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ដោយឡែកបក្សប្រឆាំងត្រូវ ទុកឱកាសឱ្យបក្សដឹកនាំប្រទេស និងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិត ទុកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាអ្នកសម្រេច ៤ឆ្នាំម្ដងឬ ៥ឆ្នាំម្ដង តាមការកំណត់ របស់ប្រទេសនីមួយៗ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលំអិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង