ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គ.ជ.ប៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា មានភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ៨២៤៤នាក់ ដែលត្រូវអនុញ្ញាឲ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ (Video inside)

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2315
គ.ជ.ប៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា មានភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ៨២៤៤នាក់ ដែលត្រូវអនុញ្ញាឲ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ (Video inside)គ.ជ.ប៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា មានភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ៨២៤៤នាក់ ដែលត្រូវអនុញ្ញាឲ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ (Video inside)

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ចំនួន ៨២៤៤នាក់ ក្នុងនោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិមានចំនួន ២៨៣៥នាក់ និងភ្នាក់ងារបម្រុងមានចំនួន ៥៤០៩នាក់ ដែលត្រូវសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០៕

ខាងក្រោមនេះជាតារាង ដែលគណបក្សនយោបាយបានដាក់ភ្នាក់ងារទាំងពេញសិទ្ធិ និងបម្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង