ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ

គោលដៅរបស់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិន កំពុងតែផ្លាស់ប្តូរ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 1191

នៅពេលដែលរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រស្តីអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិន (BRI) ត្រូវបានគេកត់ត្រា

ឥទ្ធិពលនៃគម្រោង BRI របស់ចិនលើក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1130

ក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (HRC) ប្រទេសចិនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលើកកម្ពស់

លោក Marcos Jr កំពុងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវរបស់ចិន

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1283

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោក Ferdinand

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ 1258

នៅពេលដែលស្ពាន Peljesac នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសក្រូអាតត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី