ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុននៅកម្ពុជា

ជប៉ុនគ្រោងផ្តល់ឥណទានសម្បទានប្រមាណ ១៨០លានដុល្លារដល់កម្ពុជា គាំទ្រការអនុវត្តវិធានការស្តារសេដ្ឋកិច្ច និងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ 1181

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ចំពោះការពិចារណារបស់ភាគីជប៉ុន ចំពោះ

ជប៉ុនផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណជាង ៣លានដុល្លារ ដល់កម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង អាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1013

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ជប៉ុន ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន

ជប៉ុនប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតនៅប្រទេសខ្លួនចំនួន ១លានដូសដល់កម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1240

តាមរយៈស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចផ្ដល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca

ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជាង៣លានដុល្លារ ដល់គម្រោងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សា​លើកុមារក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1738

ទោះបីជាកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខភាពពីជំងឺកូវីដ-១៩ តិចជាងមនុស្សពេញវ័យ​ក៏​ដោយ ក៏មានរបាយការណ៍សកលមួយចំនួនបានបង្ហាញថា