ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អ៊ុន ចាន់ដា

មន្ទីពេទ្យមេគង្គកំពង់ចាម បានជួសជុលកែលម្អរួចរាល់ជាស្ថារព ១០០ភាគរយ ហើយនៅរង់ចាំតែថ្ងៃបើកឲ្យដំណើរការប៉ុណ្ណោះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 2187

មកដល់ពេលនេះ គម្រោងជួសជុលកែលម្អ មន្ទីពេទ្យមេគង្គកំពង់ចាម