ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្ដេច ក្រឡាហោម ស ខេង

ជប៉ុន ប្រកាសត្រៀមខ្លួនជួយកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិធំៗ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 329

ភ្នំពេញ÷រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជួយកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗនាពេលខាងមុខ