ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន

រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ រៀបចំពិធីក្រុងពាលីសម្រាប់វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ២០២២

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 809

ខណៈវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០ ឆ្នាំ២០២២ បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនោះ