ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន

    រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ រៀបចំពិធីក្រុងពាលីសម្រាប់វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ២០២២

    ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1367

    ខណៈវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០ ឆ្នាំ២០២២ បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនោះ