ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ

កម្ពុជា គ្រោងទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន ៤លានដូសបន្ថែមទៀត ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1447

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងចរចាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ