ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម ៥២៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតចុះមក ៥៦០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 897
តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម ៥២៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតចុះមក ៥៦០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម ៥២៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតចុះមក ៥៦០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

នៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ដែលបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃកាលពីសប្តាហ៍មុន។ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ចុះមកត្រឹម ៥២៥០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតចុះមក ៥៦០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ។
តម្លៃនេះសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២។


អត្ថបទទាក់ទង