ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតវិសមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែកក្កដា

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 144
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតវិសមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែកក្កដា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតវិសមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែកក្កដា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់អំពីការលើកពេលសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី៩-១០ ខែកក្កដានោះ ទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២វិញ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖

អត្ថបទទាក់ទង