ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសទាំង ១០ ធ្លាប់ប្តូរទង់ជាតិរបស់ខ្លួនខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 9890
ប្រទេសទាំង ១០ ធ្លាប់ប្តូរទង់ជាតិរបស់ខ្លួនខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះប្រទេសទាំង ១០ ធ្លាប់ប្តូរទង់ជាតិរបស់ខ្លួនខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះ

ទង់ជាតិ គឺ​ជា​របស់​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ប្រទេស​នីមួយៗ។ ប្រទេស​ទាំង​អស់​ក្នុង​ពិភពលោក​តែង​មាន​ទង់​ជាតិ​រៀង​ៗ​ខ្លួន ដែល​សំគាល់​ដល់​ទ្រព្យសម្បត្តិ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រពៃណី, ជំនឿ និង​ក្ដី​សង្ឃឹម។ ជាមួយ​គ្នា​ដែរ មាន​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទង់ជាតិ​របស់​ខ្លួន​ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​ដឹង។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ប្រទេស​ទាំង ១០ ធ្លាប់​ប្ដូរ​ទង់ជាតិ​របស់​ខ្លួន ៖

១០. មីយ៉ាន់ម៉ា

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៧៤ ដល់ ២០១០

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ២១ តុលា ឆ្នាំ ២០១០


៩. អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩២៨ ដល់ ១៩៩៤

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ២៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៤


៨. Malawi

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៦៤ ដល់ ២០១២

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២


៧. អ៊ីរ៉ាក់

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៦៣ ដល់ ២០០៨

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ២២ មករា ឆ្នាំ ២០០៨


៦. កាណាដា

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៥៧ ដល់ ១៩៦៥

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ១៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៦៥


៥. Montenegro

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ ២០០៤

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ១៣ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤


៤. វេណេហ្ស៊ុយអេឡា

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៥៤ ដល់ ២០០៦

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ១២ មីនា ឆ្នាំ ២០០៦


៣. Lesotho

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៨៧ ដល់ ២០០៦

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ១៨ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៦


២. Georgia

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ២០០៤

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ២៥ មករា ឆ្នាំ ២០០៤


១. លីប៊ី

 • ទង់ជាតិ​ចាស់ ៖ ពី​ឆ្នាំ ១៩៧៧ ដល់ ២០១១

 • ទង់ជាតិ​ថ្មី ៖ អនុម័ត​ថ្ងៃ​ទី ១៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១

ប្រភព៖ Sabay