ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសចិន​ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមិថុនា

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 960
  លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសចិន​ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមិថុនាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសចិន​ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមិថុនា

  លទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសចិន។

   

  អត្ថបទទាក់ទង