ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្តទៀត

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2228
  រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្តទៀតរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្តទៀត

  រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប រយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្តទៀត រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅចន្លោះពីម៉ោង ២០ (ម្ភៃ) ដល់ម៉ោង ៥ (ប្រាំ) ជាកំហិត។

  សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា រដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានថិរវេលាអនុវត្តរយៈពេលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ម្តងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពនៅពុំទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយ ដូចនេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នបន្តទៀត។

  សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម ៖

  អត្ថបទទាក់ទង