ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1335
  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍

  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល០២(ពីរ)សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម៕

  សូមអានសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង