ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិ៣ (ទំនប់រលក) សង្កាត់លេខ០១ ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីតាំងនៅក្រុមទី៩.១២.១៣.១៤.និង១៥) ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2186
  សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិ៣ (ទំនប់រលក) សង្កាត់លេខ០១ ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីតាំងនៅក្រុមទី៩.១២.១៣.១៤.និង១៥) ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិ៣ (ទំនប់រលក) សង្កាត់លេខ០១ ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីតាំងនៅក្រុមទី៩.១២.១៣.១៤.និង១៥) ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

  ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិ៣ (ទំនប់រលក) សង្កាត់លេខ០១ ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីតាំងនៅក្រុមទី៩.១២.១៣.១៤.និង១៥) ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងឡើងវិញ។

  សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង