ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវទីតាំងចំនួន២១កន្លែង ដែលធ្លាប់ត្រូវបានបិទ ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័ក

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1830
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវទីតាំងចំនួន២១កន្លែង ដែលធ្លាប់ត្រូវបានបិទ ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័ករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវទីតាំងចំនួន២១កន្លែង ដែលធ្លាប់ត្រូវបានបិទ ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័ក

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវទីតាំងចំនួន២១កន្លែង ដែលធ្លាប់ត្រូវបានបិទ ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័ក និងតាមដានកន្លងមក។

  ក្រោយពីបានអនុញ្ញា ឲ្យបើកឡើងវិញនូវទីតាំងខាងលើ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានកំណត់ឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ ធ្វើកំណត់ហេតុជាមួយម្ចាស់ទីតាំង ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ៣ដូចខាងក្រោម៖

  ១. គោរពតាមវិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ

  ២. អនុវត្តវិធានការក្រសួងសុខាភិបាល

  ៣. ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គ្រប់ពេលវេលា ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ-១៩៕

  អត្ថបទទាក់ទង