ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បទយកការណ៍ស្តីពី៖ សហគមន៍ផលិតបំពង់បឺតធ្វើពីឫស្សីខេត្តសៀមរាបទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជន

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 920
បទយកការណ៍ស្តីពី៖ សហគមន៍ផលិតបំពង់បឺតធ្វើពីឫស្សីខេត្តសៀមរាបទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជន បទយកការណ៍ស្តីពី៖ សហគមន៍ផលិតបំពង់បឺតធ្វើពីឫស្សីខេត្តសៀមរាបទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជន