ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការភាពជាដៃគូសកល​នៃការសំអាត និងទឹកស្អាតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 326
  លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការភាពជាដៃគូសកល​នៃការសំអាត និងទឹកស្អាតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការភាពជាដៃគូសកល​នៃការសំអាត និងទឹកស្អាតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក

  ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការភាពជាដៃគូសកលនៃការសំអាត និងទឹកស្អាតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ។

  ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង