វីដេអូ៖ ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត«ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ» ក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល (ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | វីដេអូខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ |
វីដេអូ៖ ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត«ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ» ក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល (ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០) វីដេអូ៖ ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត«ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ» ក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល (ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង