ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប អនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នគរគំនិត 1448
    រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប អនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប អនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩

    អត្ថបទទាក់ទង