ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងព័ត៌មាន នឹងសហការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 3196
  ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងព័ត៌មាន នឹងសហការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងព័ត៌មាន នឹងសហការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងព័ត៌មាន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីសហការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

  សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង