ពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​ | នគរគំនិត |
ពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ ពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ

បើស្រវឹងសូមកុំបើកបរ បើបើកបរសូមកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់ត្រូវចាំថា ជីវិតកម្មករទាំងអស់បានផ្ញើនៅលើយើងជាអ្នកបើកបរ។

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង