ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នគរគំនិត 2273
ពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ

បើស្រវឹងសូមកុំបើកបរ បើបើកបរសូមកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹង សូមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់ត្រូវចាំថា ជីវិតកម្មករទាំងអស់បានផ្ញើនៅលើយើងជាអ្នកបើកបរ។